Reorganizacja przedsiębiorstw (przekształcenia, aporty)

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza i rozwój biznesu bardzo często powodują, że pojawia się konieczność przeprowadzania zmian organizacyjnych w firmie, które to zmiany pozwolą maksymalnie zabezpieczyć prowadzony biznes oraz jego właścicieli. Doradzamy przedsiębiorcom wybrać najlepsza formę prawną dla prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Pomagamy we wdrożeniu rekomendowanego planu reorganizacji przedsiębiorstwa zarówno poprzez przekształcenia podmiotów jak i wnoszenia do nich aportem określonych składników. Przeprowadzamy również procesy w zakresie zmian organizacyjnych związanych m.in. z przystąpieniem nowych podmiotów lub wystąpieniem ze spółek dotychczasowych wspólników.

Planowanie spadkowe

Poukładanie spraw biznesowych to nie wszystko. Bardzo istotnym elementem jest również uporządkowanie spraw rodzinnych. Doradzamy naszym Klientom jak poukładać sprawy rodzinne w taki sposób, aby prowadzony przez nich przez lata biznes przetrwał i był kontynuowany przez kompetentne osoby. Analizujemy sytuacje naszych Klientów w sposób kompleksowy i proponujemy rozwiązania, które w maksymalnym stopniu zabezpieczą interes zarówno przedsiębiorcy jak i jego rodziny.

Doradztwo podatkowe

W ramach doradztwa podatkowego zapewniamy naszym Klientom bieżącą obsługę w zakresie prawa podatkowego.

W naszym zespole posiadamy doświadczonych doradców podatkowych, którzy wykonują usługi w zakresie:

 • sporządzania opinii podatkowych,
 • przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • sporządzania analiz podatkowych,
 • sporządzania skarg, odwołań i zażaleń,
 • sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
 • pomocy przy reorganizacji przedsiębiorstw (przekształcenia, aporty)

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Nasze wsparcie polega m. in. na: udzielaniu porad prawnych (w tym porad prawnych online), opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, przygotowywanie różnego rodzaju pism procesowych oraz reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi.

Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowania klientów przed właściwymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in.:

 • sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych, 
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów, 
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje

Windykacja należności

Nasz zespół zapewnia profesjonalną i skuteczną obsługę klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami. Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie windykacji polubownej jak i windykacji sądowej. Każdy przypadek analizowany jest przez nas indywidualnie, a wybór metody windykacji zawsze dokonywany jest z uwzględnieniem interesów naszego Klienta. rozwiązania, które w maksymalnym stopniu zabezpieczą interes zarówno przedsiębiorcy jak i jego rodziny.

Prawo pracy

Świadczymy również usługi z zakresu prawa pracy. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa dzięki prowadzeniu szeregu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorców szczególnie z branży transportowej.

W zakresie prawa pracy Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

 • sporządzenie umów o pracę, 
 • sporządzenie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów pracy,
 • pomoc w ustalaniu i sporządzaniu dokumentacji dotyczącej: czasu pracy, normy i ogólnego wymiar czasu pracy, systemu i rozkładu czasu pracy
 • przygotowanie pism procesowych